Nepodceňujte riziko pneumokokového zápalu pľúc

Pneumokok je baktéria vyvolávajúca závažné ochorenia, napríklad zápal pľúc, zápal mozgových blán alebo celkovú infekciu organizmu. Každoročne je práve v dôsledku pneumokokového zápalu pľúc hospitalizovaných až 1 milión Európanov. 1,2

Najohrozenejší sú seniori a chronicky chorí

Na pneumokokové ochorenia sú náchylnejší starší ľudia, a to najmä seniori vo veku 65 a viac rokov. 3 Vo zvýšenom riziku pneumokokových ochorení sú aj ľudia s oslabenou imunitou alebo s chronickým ochorením ako cukrovka, choroby dýchacích ciest alebo choroby srdca a obehovej sústavy.

Ochorenie môže byť smrteľné

Hoci je väčšina pneumokokových infekcií mierna, niektoré môžu byť smrteľné, najmä pre dospelých vo veku 65 a viac rokov. Pneumokokový zápal pľúc je príčinou smrti 1 z 20 seniorov, ktorí naň ochorejú. 4

Sú ochorenia, ktorým dokážeme predchádzať

Pneumokokovému zápalu pľúc je lepšie predchádzať ako ho liečiť. Opýtajte sa svojho praktického lekára na možnosti jednorazového očkovania proti tomuto ochoreniu.

Zdroje